su tesisatçısı logo

ARA 0(532) 695 83 60

Su tesisatı kurulumu inşaatın en meşakkatli aşamalarından bir tanesidir. Bu aşamada yapılacak en küçük yanlışlık ilk bakışta görünür olmamakla birlikte, ileriki aşamalarda çok büyük problemlere yol açmaktadır. İnşaat aşamasında su tesisatı döşenirken, belirli bir sıralama izlenmesi gerekmektedir. Kat tabliyeleri kurulup, demirleri örülürken, tesisat boruları da projede işaretlenmiş olan yerlerinden geçirilmelidir.

Tesisat boruları örülmüş olan demirlere, tellerle bağlanacağından, demir örme işlemi başlamadan ait oldukları yerlere yerleştirilmeli ve demir örme işlemi tamamen bittikten sonra, el yordamıyla örülmüş demirlere teller yardımıyla özenli bir şekilde bağlanmalı ve daha sonra beton dökülmelidir. Bu sürecin sorunsuz olarak işletilebilmesi için profesyonel su tesisatçısı desteği şarttır zira tesisat ilk kurulumunda bir kez yanlış döşendiyse, yapılan yanlışlık ancak kaçak oluştuktan sonra ortaya çıkmakta bu da yıllar alabilmektedir.

Yanlış uygulamanın yanı sıra, kalitesiz malzeme kullanımı nedeniyle, beton dökümü aşamasında veya tesisatın kullanım aşamasında kırılma ve çatlamalar oluşmakta, bunlar da kaçak ile neticelenmektedir. Su kaçağının kaynak noktası ile kaçağın kendisini gösterdiği yer ekseriyetle birbiriyle çok alakasız noktalarda olduğundan, uygulanacak tamiratlarda önce su kaçağı tespiti yapılması gerekmektedir. Çekmeköy İlçesine bağlı, Hüseyinli Mahallesinde, profesyonelliğin ve uzmanlığın değişmez bir gereklilik olduğu bu hizmet, firma tarafından titizlikle sağlanmaktadır.

Binanızda kaçak tespit etmeniz halinde, kaçağın boyutuna bakmaksızın acilen müdahale, kaçağın daha kötüye gitmemesi açısından önemlidir. Gözlemlediğiniz küçük bir kaçak aslında kaynağında büyük bir kaçağın kendini gösterdiği bir suyolunun uzantısı olabilir. Bunun tespiti de ancak su tesisatçısı desteğiyle mümkündür. Sık yapılan hatalardan biri de, profesyonel destek almadan, kaçağın kendisini gösterdiği noktanın izolasyonuyla kaçağı görünürde giderme yolunu seçmektir ki; bu sorunun daha da büyümesiyle neticelenmektedir. Kaçak, kapanan yol nedeniyle, kaynağından kendisine başka bir yol bulacak ve binanın başka bir kısmından yeniden patlak verecektir. Bu gibi geçici çözümler tercih edilmesi halinde içten içe daha da vahimleşen kaçağın giderilmesi için betonların kırılması, tesisatın tamamen yenilenmesi gibi hem daha zahmetli, hem de daha maliyetli çözümler kaçınılmaz hale gelecektir.